Centrum Bazalka

Pomáhejte nám pomáhat
Chci pomoci

Již 15 let s vámi a pro vás
Chci pomoci

Komplexní péče o děti s těžkým postižením
Chci pomoci

Centrum BAZALKA

Jsme nestátní nezisková organizace, která funguje díky vícezdrojovému financování, tzn. státní dotace, úhrady od klientů a podpora individuálních a firemních dárců.

Naše služby aktuálně využívá bezmála 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 – do 26 let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

 

O letních prázdninách máme zavřeno v době od 29.7. do 9.8. 2019. V této době bude probíhat malování prostor a další drobné technické úpravy. Uzavření se týká obou sociálních služeb (denního i týdenního stacionáře).

Nabízíme komplexní péči, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie.

Mohlo by Vás zajímat:

„Našim posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. Snažíme se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod.“

Sociální služby

Centrum BAZALKA, o.p.s.

Vzdělávání

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.

Galerie

Podpořte nás

Přidejte se k nám i Vy. Pomáhejte nám pomáhat!

Již od roku 2004 pomáháme rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením z celých Jižních Čech. Našim posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. Snažíme se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod.

Nabízíme ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie:

Denní a týdenní stacionář – ambulantní a pobytové sociální služby

ZŠ speciální a MŠ speciální -  poskytujeme vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka

Fyzioterapie – cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat zdravotní stav

Každodenní chod centra je s ohledem na charakter poskytované péče velmi náročný na personální i finanční zdroje. Provoz Centra BAZALKA je možný jen díky podpoře individuálních a firemních dárců.

Možnosti podpory

V případě zájmu o spolupráci nás, prosím, kontaktujte:

Kontaktuje nás

Bazalka

Centrum BAZALKA, o.p.s.
U Jeslí 198/13
České Budějovice 370 01


Team


Ing. Vanda Polívková

Ředitelka

387 001 018

vanda.polivkova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Eva Plchová

Vedoucí přímé péče

734 235 248

eva.plchova(at)centrumbazalka.cz


Petr Doležel

Přímá péče, vedoucí směny

724 213 554

petr.dolezel(at)centrumbazalka.cz


Bc. Alena Frycová

Přímá péče, vedoucí směny

724 213 554

alena.frycova(at)centrumbazalka.cz


Petra Svobodová, DiS.

Sociální pracovnice

732 537 983

petra.svobodova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Milan Abrman

Ředitel školy

602 600 242

milan.abrman(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Barbora Dubská

Zástupkyně ředitele školy

barbora.dubska(at)centrumbazalka.cz


Kristina Budínová

Vedoucí oddělení dospělých klientů

kristina.budinova(at)centrumbazalka.cz


Šárka Šusterová

Fyzioterapeutka

730 872 465

sarka.susterova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Kamila Karásková

Fyzioterapeutka

734 313 068

kamila.karaskova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Petra Mahrová

Fundraiser, PR Manager

607 661 380

petra.mahrova(at)centrumbazalka.cz


Martina Koudelková

Fundraiser, provoz

775 637 276

martina.koudelkova(at)centrumbazalka.cz


Viktor Štefka

Technický manažer

602 443 126

viktor.stefka(at)centrumbazalka.cz


Michaela Zachová

Vedoucí provozu

michaela.zachova(at)centrumbazalka.cz