Centrum Bazalka

Pomáhejte nám pomáhat
Chci pomoci

Již 12 let s vámi a pro vás
Chci pomoci

Komplexní péče o děti s těžkým postižením
Chci pomoci

Centrum BAZALKA

Jsme nestátní nezisková organizace, která funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců.

Naše služby aktuálně využívá bezmála 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 – do 26 let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

 

Výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga

Nabídka práce - logoped

Běžímpro.cz

 

 

Výroční zpráva 2015 Centrum BAZALKA, o.p.s.

Nabízíme ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie.

Mohlo by Vás zajímat:

"Pomáháme rodinám s péčí o děti s těžkým kombinovaným postižením. Snažíme se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod. Péče probíhá v rodinné atmosféře při zachování individuálního přístupu, který zohledňuje specifické potřeby každého dítěte."

Poslání Centra BAZALKA

Sociální služby

Denní a týdenní stacionář

Vzdělávání

Poskytujeme vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka

Galerie

Podpořte nás

Přidejte se k nám i Vy. Pomáhejte nám pomáhat!

Již od roku 2004 pomáháme rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením z celých Jižních Čech. Našim posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. Snažíme se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod.

Nabízíme ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie:

Denní a týdenní stacionář – ambulantní a pobytové sociální služby

ZŠ speciální a MŠ speciální -  poskytujeme vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka

Fyzioterapie – cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat zdravotní stav

Každodenní chod centra je s ohledem na charakter poskytované péče velmi náročný na personální i finanční zdroje. Provoz Centra BAZALKA je možný jen díky podpoře individuálních a firemních dárců.

Možnosti podpory

V případě zájmu o spolupráci nás, prosím, kontaktujte:

Kontaktuje nás

Bazalka

Centrum BAZALKA, o.p.s.
U Jeslí 198/13
České Budějovice 370 01


Team


Ing. Vanda Polívková

Ředitelka

387 001 018

vanda.polivkova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Eva Plchová

Vedoucí přímé péče

734 235 248

eva.plchova(at)centrumbazalka.cz


Nikola Novotná

Přímá péče, vedoucí směny

smeny(at)centrumbazalka.cz


Bc. Lukáš Bauer

Přímá péče, vedoucí směny

smeny(at)centrumbazalka.cz


Petra Svobodová, DiS.

Sociální pracovnice

732 537 983

petra.svobodova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Milan Abrman

Ředitel školy

602 600 242

milan.abrman(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Barbora Dubská

Zástupkyně ředitele školy

barbora.dubska(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Jana Bauerová

Vedoucí oddělení dospělých klientů

734 235 242

jana.bauerova(at)centrumbazalka.cz


Šárka Šusterová

Fyzioterapeutka

730 872 465

sarka.susterova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Kamila Karásková

Fyzioterapeutka

734 313 068

kamila.karaskova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Petra Mahrová

Fundraiser, PR Manager

607 661 380

petra.mahrova(at)centrumbazalka.cz


Martina Koudelková

Fundraiser, provoz

775 637 276

martina.koudelkova(at)centrumbazalka.cz


Ing. Petr Vágner

Ekonomický manažer

739 011 199

petr.vagner(at)centrumbazalka.cz


Viktor Štefka

Technický manažer

602 443 126

viktor.stefka(at)centrumzabalka.cz


Blanka Housková

Vedoucí stravování

734 235 244

provoz(at)centrumbazalka.cz


Michaela Zachová

Vedoucí provozu

provoz(at)centrumbazalka.cz