O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, která funguje díky vícezdrojovému financování. Naše činnost je financována z účelové dotace Jihočeského kraje. Dalšími zdroji financování jsou různé dotační programy, úhrady od klientů a podpora individuálních a firemních dárců

Naše služby aktuálně využívá více než 50 klientů z celého Jihočeského kraje. V denním stacionáři poskytujeme služby kleintům vě věku 1 - 40 let, v týdenním stacionáři 1 - 26 let a v Domově pro osoby se zdravotním postižením klientům od 18 let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

 

Více o nás

Partneři

Kontaktujte nás

Centrum BAZALKA, o.p.s
U Jeslí 198/13
České Budějovice 370 01

Všechny kontakty

Kontaktní formulář

zpracováním osobních údajů

Výroční zprávy