Centrum Bazalka

Pomáhejte nám pomáhat
Chci pomoci

Již 15 let s vámi a pro vás
Chci pomoci

Komplexní péče o děti s těžkým postižením
Chci pomoci

Centrum BAZALKA

Jsme nestátní nezisková organizace, která funguje díky vícezdrojovému financování, tzn. státní dotace, úhrady od klientů a podpora individuálních a firemních dárců.

Naše služby aktuálně využívá 47 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 40-ti let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

 

Naše činnost je financována z účelové dotace MPSV přidělované prostřednictvím Jihočeského kraje.

 

Nabízíme komplexní péči, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie.

Mohlo by Vás zajímat:

„Našim posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. Snažíme se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod.“

Sociální služby

Centrum BAZALKA, o.p.s.

Vzdělávání

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.

Galerie

Podpořte nás

Přidejte se k nám i Vy. Pomáhejte nám pomáhat!

Již od roku 2004 pomáháme rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením z celých Jižních Čech. Našim posláním je pomáhat rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. Snažíme se ulehčit životní situaci těchto rodin a dát prostor pro jejich zdravý chod.

Nabízíme ucelenou rehabilitaci, tzn. propojení sociálních služeb, vzdělání a fyzioterapie:

Denní a týdenní stacionář – ambulantní a pobytové sociální služby

ZŠ speciální a MŠ speciální -  poskytujeme vzdělání podle individuálních potřeb a možností každého žáka

Fyzioterapie – cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat zdravotní stav

Každodenní chod centra je s ohledem na charakter poskytované péče velmi náročný na personální i finanční zdroje. Provoz Centra BAZALKA je možný jen díky podpoře individuálních a firemních dárců.

Možnosti podpory

V případě zájmu o spolupráci nás, prosím, kontaktujte:

Kontaktuje nás

Bazalka

Centrum BAZALKA, o.p.s.
U Jeslí 198/13
České Budějovice 370 01


Team


Ing. Vanda Polívková

Ředitelka sociálních služeb

387 001 018

vanda.polivkova(at)centrumbazalka.cz


Martina Koudelková

Fundraiser, komunikace s dárci

775 637 276

martina.koudelkova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Petra Mahrová

Fundraiser, PR Manager

607 661 380

petra.mahrova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Simona Žigová

Vedoucí přímé péče, sociální pracovník pro klienty od 18 let

739 011 199

simona.zigova(at)centrumbazalka.cz


Ing. Tereza Samuelová

Ekonomický manažer

777 189 310

tereza.samuelova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Eva Plchová

Vedoucí DOZP

734 235 248

eva.plchova(at)centrumbazalka.cz


Petra Svobodová, DiS.

Sociální pracovnice

732 537 983

petra.svobodova(at)centrumbazalka.cz


Nikola Vnuková

Přímá péče, vedoucí směny

724 213 554

nikola.vnukova(at)centrumbazalka.cz


Michaela Rusová

Přímá péče, vedoucí směny

724 213 554


Mgr. Jana Bauerová

Sociální pracovník pro klienty do 18 let, vedoucí směny

732 824 761

jana.bauerova(at)centrumbazalka.cz


Mgr. Jarmila Rybáčková

Ředitelka školy

383 136 129

jarmila.rybackova(at)centrumbazalka.cz


Šárka Šusterová

Fyzioterapeutka

730 872 465

sarka.susterova(at)centrumbazalka.cz


Bc. Anna Janovská

Fyzioterapeutka

730 872 465

anna.janovska(at)centrumbazalka.cz


Viktor Štefka

Technický úsek

602 443 126

viktor.stefka(at)centrumbazalka.cz


Michaela Mrázová

Vedoucí kuchyně

776 899 858

michaela.mrazova(at)centrumbazalka.cz


Michaela Tripesová

Vedoucí provozu