Historie

Centrum BAZALKA otevřela brány denního stacionáře v roce 2004. Již dvacet let pomáhá rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním a mentálním postižením.

Začátky

Obecně prospěšná společnost Dětský stacionář Světluška vznikla na konci roku 2003 z iniciativy maminek dětí s těžkým kombinovaným postižením. Město České Budějovice ukončilo provoz rehabilitačních jeslí, proto jsme si od začátku roku 2004 budovu bývalých jeslí pronajali a zahájili provoz dětského stacionáře s denním a týdenním režimem.

V roce 2005 se nám podařilo získat finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie na celkovou rekonstrukci budovy a přístavbu. Přestavba byla realizována v letech 2006 a 2007
z prostředků programu SROP – Společný regionální operační program se spoluúčastí státního rozpočtu a získaných sponzorských darů. V roce 2006 jsme budovu od města odkoupili.

V roce 2007 jsme podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, úspěšně zaregistrovali provozování služeb denního stacionář a týdenního stacionáře. S cílem zajistit klientům možnost vzdělávání jsme v roce 2008 založili Mateřskou školu speciální a Základní školu speciální Světluška, o.p.s. Škola zahájila v prostorách stacionáře svůj provoz v září 2009.

Změna názvu

V září 2009 jsme změnili název společnosti – z Dětského stacionáře Světluška, o.p.s. se stávají Sociální služby Světluška, o.p.s.
Důvodem změny bylo rozšíření původní cílové skupiny o mládež do 26 let.

V listopadu 2010 jsme získali registraci u Krajského úřadu JČK jako nestátní zdravotnické zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., v platném znění - obor fyzioterapie.

Vzhledem k unikátním službám, které provozujeme, jsme se v roce 2012 rozhodli pro změnu názvu tak, aby lépe charakterizoval podstatu naší činnosti.
Nový název - Centrum BAZALKA - jsme zvolili z několika důvodů:

  • Přímo odkazuje na jedinečný koncept ošetřovatelské péče, ve kterém pracujeme - Bazální
  • stimulaci ®.
  • V centru klademe velký důraz na rodinnou atmosféru, individuální přístup a spolupráci s rodinou. Pomáháme s péčí o zdravotně postižené děti, čímž podporujeme zdravý chod celé rodiny. A bazálním (základním) pilířem společnosti je právě rodina.
  • Název se také hlásí k samotné bylince bazalce, která je znamením lásky, zdraví a moudrosti.

Rozšíření služeb

2018 - vzhledem k tomu, že naše klientela stárne jako my všichni a prostor zařízení není nafukovací, rozhodli jsme se postavit pro 10 našich dospělých klientů Domov pro osoby se zdravotním postižením.

2019 –rozšíření věkové hranice klientů na 40 let

2020 - byl projekt DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM úspěšně vybrán v dotační výzvě 82 z IROP na rozvoj sociálních služeb, v roce 2023 jsme dokončili stavbu a Domov funguje pro 10 dospělých klientů od ledna roku 2024.

Jak šel čas