O nás

Jsme nestátní nezisková organizace, která funguje díky vícezdrojovému financování, tzn. státní dotace, úhrady od klientů a podpora individuálních a firemních dárců.

 

Naše služby aktuálně využívá 52 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 40 ti let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

Národní cena za společenskou odpovědnost

 

Podpora našich dárců je zcela zásadní. Naše činnost je zčásti financována z účelové dotace Jihočeského kraje. Podporuje nás i Statutární město České Budějovice.
 

Jsme klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Galerie

Kontaktujte nás na e-mailu info@centrumbazalka.cz nebo na tel. čísle 387 001 018.

Výroční zprávy

Bez našich partnerů by to nešlo