Individuální dárci

Vážíme si faktu, že náš stacionář podporují lidé ze všech koutů České republiky. Děkujeme!

 

Účet veřejné sbírky: 2001836626/2010

Pro stálé dárce: 2800064730/2010

Každoročně si naplánujeme 5-6 projektů, na které může přispět každý, jsme rádi za jakoukoli částku. Všem patří obrovský dík!

Všem našim dárcům posíláme automaticky v lednu souhrnné potvrzení o poskytnutých darech pro účely daňového přiznání.

Kontaktujte nás na fundraiser@centrumbazalka.cz

Podpořte náš stacionář prostřednictvím portálu Darujme.cz

DARUJME.CZ

Podpořte náš stacionář prostřednictvím dárcovské SMS