Podpořte nás

Vážení přátelé Centra BAZALKA,

Srdečně děkujeme za důvěru, kterou vkládáte do naší organizace a podporujete nás tak v našem poslání - pomáhat rodinám s náročnou péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. Financování provozu nestátního neziskového zařízení je  složité. A nebylo by možné bez Vás - našich dárců, sponzorů a dobrovolníků. Vaší  pomoci si upřímně vážíme! 

Ing. Vanda Polívková, ředitelka

Můžete nás podpořit

Účel veřejné sbírky: „Získávání finančních prostředků na zajištění provozu denního a týdenního stacionáře poskytujícího sociální služby dětem a mládeži s těžkým zdravotním postižením a poruchami autistického spektra z Jihočeského kraje včetně potřebných úprav a rekonstrukcí, na vybavení stacionáře a na pomůcky pro jeho klienty, na částečně financování mzdových nákladů zaměstnanců Centra BAZALKA, o.p.s. a na jejich odborné vzdělávání.“

Partneři a sponzoři