Úřední deska

Základní údaje

Název: Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s

Sídlo školy: U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice

IČO: 280 86 830

RED IZO: 691 000 450

Číslo účtu: 7000024880/8040

ID datové schránky: uz2sscu

 

Obory: 79-01-B/01    ZŠ speciální

             

Zřizovatel:

Martina Koudelková, Husova 212, 373 82 Včelná

Ing. Vanda Polívková, Pohůrecká 14, 370 06 České Budějovice

 

Sídlo zřizovatele: U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice

Právní forma: obecně prospěšná společnost

 

Vedení školy:

Ředitel: Mgr. Jarmila Rybáčková

 

Kontakty:

tel. 602 600 242

e-mail: skola@centrumbazalka.cz

 

https://cs-cz.facebook.com/CentrumBAZALKA

www.centrumbazalka.cz

 

Školská rada:

Martina Koudelková – za zřizovatele, předsedkyně školské rady

Mgr. Barbora Dubská – za pedagogické pracovníky

Hana Jarošová Čížková – za zákonné zástupce žáků