Fyzioterapie

Nedílnou součástí našeho denního života je fyzioterapie. Cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat jejich zdravotní stav.

 

Našim klientům poskytujeme:

Skupinová cvičení preventivního a kondičně-kompenzačního charakteru. Ve cvičební jednotce využíváme např. žíněnky, velké míče (gymbally), malé míče (overbally), posilovací gumy (therabandy) a závaží                          

Dále poskytujeme individuální cvičení, v jehož rámci je stanoven individuální fyzioterapeutický plán klientaPři jeho naplňování dále využíváme

 • metody analytické – pasivní cvičení imobilních částí těla, protahování zkrácených struktur, jednoduché posilování oslabených svalových skupin, nácvik lokomočních dovedností, trénink jemné motoriky aj.
 • metody na neurofyziologickém podkladě – provádíme především cvičení v polohách motorického vývoje (dynamické stabilizace), využíváme prvků různých metod a konceptů, např. Bobath koncept, senzomotorická stimulace, spirální dynamika, reflexní masáže, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, bazální podprogramy aj.

Naši klienti dále využívají

 • Reflexní zónová terapie na noze – regulační metoda, kterou lze působením na konkrétní body plosky nohy ovlivnit celý organismus člověka
 • Vojtova reflexní terapie            
 • Bowenova myofasciální terapie       
 • Kineziotaping – terapeutická aplikace pružných pásek („tejpů“) – můžeme docílit podpory či uvolnění svalu, korekce postavení části těla, utlumení bolesti…
 • Míčkování a měkké techniky – využití míčků či terapeutových rukou k uvolňování kůže, podkoží i svalových povázek          
 • Respirační fyzioterapie – soubor úkonů podporujících dýchání, hygienu dýchacích cest a mobilitu hrudníku     
 • Masáže – klasické (terapeutické), relaxační, horkými kameny (lávovými)
 • Polohování – především u imobilních klientů je důležité správné nastavení částí těla v zaujímané poloze, polohováním se snažíme předcházet negativnímu působení zvolené polohy na klienta   
 • Rotoped – jízda na rotopedu zlepšuje fyzickou kondici         
 • Biolampa – světelná terapie polarizovaným světlech 

Canisterapie