Sociální služby

Poskytujeme komplexní služby pro děti, mládež a dospělé do 40 let s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra s přidruženou mentální retardací.

Jídelníčky

Naše kuchyně