MŠ a ZŠ speciální

V Centru BAZALKA nabízíme vzdělání v programech mateřská škola speciální a základní škola speciální.

Pro každého žáka je na začátku roku sestaven individuální plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu. Ve třídách (obvykle do šesti žáků) pracují žáci pod vedením učitele, asistenta pedagoga a kolegy ze sociálních služeb. V denním rozvrhu nechybí pravidelné rituály, terapie a rehabilitace. Žáci jsou hodnoceni slovně se zaměřením na úspěchy, pokroky a jejich další motivaci. Ve škole se neplatí školné.