Naše projekty

Díky našim dárcům můžeme každoročně realizovat několik projektů a usnadnit tak každodenní život dětí, mládeže a dospělých s těžkým kombinovaným postižením.

Vřele děkujeme všem, kteří nás podporují, bez Vás by to nešlo!

Co se nám podařilo v roce 2023

  •  Zahradu stacionáře jsme vybavili vodními prvky – pořídili jsme mobilní mlhoviště, solární sprchu a malé bazénky.
  • Pro našeho klienta Matěje jsme zařídili pokoj ve stacionáři s potřebnými bezpečnostními prvky a nábytkem včetně nové postele s matrací.
  • Nabídli jsme celkem osm víkendových pobytů, kterých se mohli účastnit i klienti ze sociálně slabších rodin.
  • Jako každý rok jsme proškolili nové posily našeho týmu v mezinárodně akreditovaném konceptu Bazální stimulace®, abychom mohli pokračovat v poskytování vysoce kvalitní ošetřovatelské péče.
  • Do třídy pro žáky s nejtěžším kombinovaným postižením v naší Základní škole speciální jsme pořídili závěsné sítě, elektronické komunikátory a další potřebné pomůcky.
  • Náš klient Kuba, který rychle vyrostl, dostal nový snadno ovladatelný vozík.
  • Do budovy Domova jsme mohli pořídit tolik potřebný profesionální pojízdný zvedák a rehabilitační přístroj Motomed, který klienti využijí při nezbytné fyzioterapii.
  • 27. září jsme za účasti paní primátorky a dalších významných hostů slavnostně otevřeli Domov pro osoby se zdravotním postižením, který slouží deseti našim dospělým klientům. 

Aktuální projekty

V letošním roce nám přibyli noví kleinti ve školním věku a také noví obyvatelé týdenního stacionáře. I náš Domov pro osoby se zdravotním postižením potřebuje dovybavit. Proto bychom letos chtěli:

* pořídít nové postýlky pro dvojčátka Emmu a Ellu

* vybavit zahradu DOZP venkovními sportovními prvky

* koupit nový vozíček našemu klientovi Matyášovi

* předělat pokojíček v týdenním stacionáři pro Míšu

* dětem do Základní školy speciální instalovat interaktivní tabuli

* zakoupit nové pomůcky na bazální stimulaci a nové polohovací pomůcky