Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

1.1. 2024 jsme zahájili provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením, který slouží deseti klientům.

 

Registr poskytovatelů služeb (mspv.cz)

         

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je zařízení rodinného typu. Je rozdělen do dvou samostatných domácností. Poskytuje pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Celková kapacita je 10 lůžek. V každé domácnosti je 5 jednolůžkových pokojů. DOZP je postaven v zástavbě rodinných domů v okrajové městské části města ČB. MHD je dostupná ve vzdálenosti cca 10 minut chůze.

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována klientům z Jihočeského kraje od 18 let se střední mírou podpory, nevykazující míru agrese, která není zvládnutelná běžnými prostředky:

  • s kombinovaným postižením (kombinace smyslového, mentální a fyzického postižení)
  • s diagnózou autismus s přidruženým mentálním postižením

Poslání Posláním DOZP je poskytovat dospělým osobám s mentálním či kombinovaným postižením individuální podporu a pomoc a umožnit jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život.


Cíle

  • vytváření vhodných podmínek pro spokojený život klientů DOZP, s respektem k jejich individualitě
  • podpora a rozvoj schopností klienta
  • zvyšování profesních dovedností a znalostí pracovníků