Bazální stimulace

Jsme prvním certifikovaým pracovištěm na jihu Čech, které poskytuje služby v konceptu Bazální stimulace®. Od roku 2008 certifikát pravidelně obnovujeme. 

 

 

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept s více než třicetiletou historií, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, pohyb a komunikaci. Každý člověk vnímá pomocí smyslů (smyslových orgánů), které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi vývoje lidského zárodku.

Bazální stimulace® je koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině rozvoj vnímání okolního světa a především sebe sama. Je proto i velmi vhodný pro děti se zdravotním postižením z Centra BAZALKA a z toho důvodu jsme si jej pro práci v naší organizaci vybrali. A promítl se i do našeho názvu, který používáme od roku 2012.

Centrum BAZALKA je certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace od roku 2008 a certifikát pravidelně obnovuje. Zaměstnanci absolvují základní i nadstavbové kurzy. Úzce spolupracujeme s Institutem Bazální stimulace pod vedením PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, PhD.

Institut Bazální stimulace

Stimulace lze rozdělit do několika typů:

  • Somatické - tělesné podněty (doteky, masáže,...) pomáhají pacientovi vnímat vlastní tělo;
  • Vibrační - pomáhá vnímat vibrace a chvění lidského hlasu. Lze jim také ovlivnit rytmické dýchání pacienta;
  • Vestibulární - pomáhá s orientací v prostoru a uvědomování si své vlastní polohy v něm;
  • Auditivní - pacientovi se pouštějí jeho oblíbené a známé zvuky;
  • Orální - pacientovy oblíbené tekutiny stimulují receptory chuti;
  • Taktilně-haptická - zaměřená na osvojování manipulace s předměty.